Blog Posts

Wat betekent WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is sinds 29 december 2005 van toepassing en de opvolger van de WAO. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en jonger zijn dan 65. Degenen die voor die datum al […]

Hoe wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld?

UWV kijkt na 104 weken ziekte naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.

Wat gebeurt er als ik twee jaar ziek ben?

Als u na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk bent, dan wordt u gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u volgens UWV 35% of meer […]