Blog Posts

Waarom ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht van de WIA Metalektro?

De WIA Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering Standaard worden gezien als een arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze verzekeringen vallen onder de pensioenwetgeving en daardoor zijn we verplicht ieder jaar een UPO te sturen.

De naam- of adresgegevens op het UPO kloppen niet. Wat moet ik doen?

Stuur ons een brief met de juiste gegevens én uw persoonsnummer. Uw persoonsnummer vindt u op uw UPO.

Ik ben uit dienst bij de werkgever die vermeld staat op het UPO. Is dat bij jullie bekend?

Op het UPO staat de informatie die op 1 januari bij ons bekend was. Op het UPO staat daarom ook de werkgever waar u op dat moment in dienst was. Uw werkgever geeft aan ons door dat u uit dienst bent. U hoeft zelf niets door te geven. De werkgever […]

Ik heb de WIA-Bodem- en/of de WGA-Hiaatverzekering opgezegd, maar toch staat deze vermeld op het UPO.

Heeft u uw verzekering opgezegd ná 1 januari? Het UPO geeft de situatie weer op 1 januari. Als het goed is heeft u een bevestiging ontvangen van uw opzegging. Heeft u geen bevestiging ontvangen? Stuur ons een schriftelijke opzegging en vermeld daarbij uw persoonsnummer. Die vindt u op uw UPO.

Mijn verzekerde loon is lager dan mijn echt loon. Hoe kan dit?

Onze verzekeringen verzekeren uw salaris tot maximaal het SV-loon. Op uw UPO staat het maximum SV-loon. In 2020 € 57.232.