Blog Posts

Ik volg al een re-integratietraject, wat nu?

U kunt dit traject gewoon blijven volgen. Wellicht kunnen we samenwerken met de partij waar u nu een traject volgt. Of we kunnen op een later moment iets voor u betekenen.

Kan ik opleidingskosten vergoed krijgen?

Dat is mogelijk, onder bepaalde voorwaarden. De casemanager overlegt met u en beslist of er een (gedeeltelijke) vergoeding mogelijk is.

Kan ik voor juridische hulp bij jullie terecht?

Nee. Wij kunnen u wel adviseren waar u de juiste juridische hulp kunt krijgen.

Ben ik verplicht om mee te werken aan begeleiding?

Nee. U doet vrijwillig mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We werken altijd met een machtiging en werken conform AVG (privacywetgeving).

Welke hulp kan ik verwachten?

Als u gekozen heeft voor een van onze verzekeringen, dan kunt u onze hulp krijgen. Onze hulp is altijd maatwerk, met een vast contactpersoon. Wij stemmen alles af op uw wensen en behoeften. Wij vertellen u er graag meer over. U kunt ons bereiken op: Telefonisch via 070 316 01 […]