Blog Posts

Ik verdien meer dan € 57.232. Kan ik mijn volledige salaris verzekeren?

De verzekeringen van WIA Metalektro verzekeren uw salaris tot maximaal het SV-loon (2020: € 57.232). Mogelijk heeft uw werkgever afspraken gemaakt met een andere verzekeraar.

Ben ik verplicht om een gezondheidsverklaring in te vullen?

Ontvangen wij uw aanmelding later dan drie maanden nadat u in dienst bent getreden bij uw werkgever? Dan vragen wij u een gezondheidsverklaring in te vullen. Na ontvangst kan het zijn dat wij u vragen of wij contact op mogen nemen met uw huisarts of specialist voor aanvullende informatie.

Ben ik verplicht verzekerd te zijn bij WIA Metalektro?

Nee. De keuze is aan uzelf om u te verzekeren tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.

Hoe kan ik de WIA Metalektro verzekering(en) opzeggen?

Bent u minimaal één jaar verzekerd geweest? U kunt uw verzekering dagelijks opzeggen met een opzegtermijn van één maand. U dient dat zelf schriftelijk te doen. De opzegging moet voorzien zijn van uw handtekening. U kunt uw brief richten aan:WIA Metalektro Antwoordnummer 91030 2509 VC Den HaagU geeft een kopie […]

Kan ik me ook verzekeren als ik ziek ben?

In principe kunt u zich niet verzekeren zolang u ziek bent. Zodra u vier aaneengesloten weken hersteld bent, kunt u zich aanmelden voor de verzekering. Er is echter een uitzondering. Indien uw eerste ziektedag binnen één maand ligt, nadat u de aanbieding van de verzekering(en) heeft ontvangen, wordt u wel […]

Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Bent u langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat u 15% of meer arbeidsongeschikt bent? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat u van UWV ontvangt. […]

Hoe hoog is mijn uitkering?

De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, bijvoorbeeld:Uw arbeidsongeschiktheidspercentage;Uw gemiddelde loon per dag;De hoogte van uw UWV-uitkering;Hoeveel u nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat u nog kunt verdienen.Bereken uw inkomen met de WIA Calculator. Hier leest u meer.

Hoe hoog is de premie en hoe betaal ik premie?

Uw werkgever houdt de premie in op uw salaris. De premie betaalt u over uw verzekerd loon. De premiepercentages vindt u hier.

Wat gebeurt er als ik werkloos word?

Uw verzekering bij WIA Metalektro stopt als u niet werkt bij een werkgever in de Metalektro. Of werkloosheid gevolgen heeft voor uw uitkering is afhankelijk van het soort uitkering dat u krijgt.Uw lopende uitkering uit de WIA-Bodemverzekering wordt bij werkloosheid beëindigd. Ook kan u geen aanspraak maken op een uitkering […]