Ben ik verplicht om mee te werken aan begeleiding?

Nee. U doet vrijwillig mee. Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. We werken altijd met een machtiging en werken conform AVG (privacywetgeving).