Wat betekent WIA?

WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. De WIA is sinds 29 december 2005 van toepassing en de opvolger van de WAO. De WIA geldt voor mensen die op of na 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden en jonger zijn dan 65. Degenen die voor die datum al arbeidsongeschikt waren, blijven onder de WAO vallen.