Waarom ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht van de WIA Metalektro?

De WIA Bodemverzekering en de WGA-Hiaatverzekering Standaard worden gezien als een arbeidsongeschiktheidspensioen. Onze verzekeringen vallen onder de pensioenwetgeving en daardoor zijn we verplicht ieder jaar een UPO te sturen.