Wanneer heb ik recht op een uitkering?

Bent u langer dan twee jaar ziek en heeft UWV bepaald dat u 15% of meer arbeidsongeschikt bent? Mogelijk komt u in aanmerking voor een uitkering bij WIA Metalektro. De hoogte en duur van de uitkering hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het type uitkering dat u van UWV ontvangt. Bekijk hier of u aan de voorwaarden voldoet om een uitkering van WIA Metalektro te krijgen.