Wat betekent gemaximeerd loon en hoe hoog is dat?

Voor de berekening van de premies en uitkeringen van de WIA Metalektro verzekeringen wordt uw bruto jaarsalaris begrensd op het wettelijke Ziektewet-dagloon. Per 1 januari 2016 bedraagt dit omgerekend naar jaarloon 52.763,00 bruto. Als uw bruto jaarsalaris hoger is dan dit jaarloon is het gedeelte van uw salaris dat boven deze grens uitkomt dus niet verzekerd. U betaalt ook geen premie over dit deel van uw salaris.

Het maximum dagloon wordt jaarlijks aangepast. Meestal per 1 januari en 1 juli. De wettelijke WIA-uitkeringen en de premies voor de WIA zijn op ditzelfde loon begrensd.