Wat gebeurt er als ik twee jaar ziek ben?

Als u na twee jaar nog niet (volledig) aan het werk bent, dan wordt u gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen en bepaalt op die manier voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Als u volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon. Deze krijgt u van UWV. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.

Met de uitkering van UWV komt u helaas niet altijd op het inkomen dat u gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen uw inkomen aan. De hoogte van de uitkering die u van UWV en WIA Metalektro krijgt is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Meer informatie over de uitkeringen van WIA Metalektro vindt u hier.