Wat gebeurt er als ik werkloos word?

Uw verzekering bij WIA Metalektro stopt als u niet werkt bij een werkgever in de Metalektro. Of werkloosheid gevolgen heeft voor uw uitkering is afhankelijk van het soort uitkering dat u krijgt.

  • Uw lopende uitkering uit de WIA-Bodemverzekering wordt bij werkloosheid beĆ«indigd. Ook kan u geen aanspraak maken op een uitkering in de toekomst zolang u werkloos bent.
  • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Standaard loopt tijdens werkloosheid gewoon door. Was uw eerste ziektedag voor 1 januari 2012? Dan heeft u geen recht op een uitkering van de WGA-Hiaatverzekering Standaard bij werkloosheid.
  • De lopende uitkering uit de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend loopt ook gewoon door bij werkloosheid. Ook kan u aanspraak maken op een toekomstige uitkering op grond van de WGA-Hiaatverzekering Aanvullend als uw eerste ziektedag nog tijdens uw dienstverband in de Metalektro was en u op dat moment verzekerd was. Wordt u ziek als u al werkloos bent, dan heeft u geen recht op een uitkering op basis van deze verzekering. U kunt zich na het verlaten van de bedrijfstak niet meer verzekeren bij Metalektro. Uiteraard betalen u en uw werkgever dan ook geen premie meer.