Wie is de ROM?

Stichting ROM staat voor Stichting Raad van Overleg in de Metalektro. De ROM is het overlegorgaan van sociale partners in de Metalektro. Hier wordt onderhandeld over de CAO Metalektro. Er vinden de onderhandelingen plaats over de cao’s in de Metalektro en het beleid voor de sector wordt bepaald. Het bestuur bespreekt bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden, arbeidsmarkt & opleiding, pensioenen, etc. In het bestuur van de ROM werken de volgende organisaties samen:

  • FME, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie
  • FNV Metaal, vakbond voor de metaal- en technologische industrie
  • CNV Vakmensen, vakbond voor bouw, voeding, vervoer, industrie en facilitaire dienstverlening
  • De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening
  • VHP2, vakbond voor hogeropgeleiden in de techniek