Ik ben ziek wat nu?

Korter dan 2 jaar ziek

Uitvallen door een ongeluk of ziekte
Ook u kunt door een ongeluk of ziekte voor langere tijd uitvallen. Daar denkt u misschien liever niet over na. Maar u kunt dan waarschijnlijk voor een langere tijd niet (volledig) werken en uw normale salaris verdienen. Een vervelende situatie met financiële gevolgen.


Wat moet u doen?
In de eerste twee jaar van uw ziekte bekijkt u hoe u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Dit doet u samen met uw werkgever (en de arbodienst). U bent dit volgens de wet verplicht. De overheid helpt u hierbij. Zij heeft een stappenplan gemaakt. Dit stappenplan vindt u op de website van UWV.


Uw
loon in de eerste twee jaar
Uw werkgever betaalt uw loon de eerste twee jaar door als u meewerkt aan uw herstel. Dit is geregeld vanuit de CAO Metalektro. Voor verdere informatie CAO Metalektro artikel 3.8.
- In het eerste jaar van uw ziekte ontvangt u 100% van uw loon;
- In het jaar daarna krijgt u minimaal 80% van uw loon.
Lukt het u niet om binnen twee jaar weer volledig aan de slag te gaan vanwege arbeidsongeschiktheid? Dan krijgt u te maken met de WIA.

Langer dan 2 jaar ziek

Twee jaar ziek en dan?
Bent u na bijna twee jaar nog niet (volledig) aan het werk? Dan wordt u gekeurd door UWV. UWV kijkt naar wat u nog kunt en hoeveel u daarmee kunt verdienen. Zo bepaalt UWV voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, uw arbeidsongeschiktheidspercentage.


De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon. Deze krijgt u van UWV, als UWV bepaalt dat u 35% of meer arbeidsongeschikt bent. Meer informatie over de keuring en de uitkering van UWV vindt u op de website van UWV.


WIA
Metalektro vult uw inkomen aan
Met de uitkering van UWV komt u helaas niet altijd op het inkomen dat u gewend was. De verzekeringen van WIA Metalektro vullen uw inkomen aan. De hoogte van de uitkering die u van WIA Metalektro krijgt, is afhankelijk van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Dat geldt ook voor de uitkering van UWV. Bereken uw inkomen met de WIA Calculator. Meer informatie over onze verzekeringen en rekenvoorbeelden vindt u hier.

 

Arbeidsongeschiktheids-percentage Uitkering UWV Uitkering WIA Metalektro, maximaal verzekerd loon tot 58.311 (2021)
Minder dan 15% Geen Geen
15% tot 35% Geen WIA-Bodemuitkering
35% tot en met 80% WGA-uitkering WGA-Hiaatuitkering Standaard

WGA-Hiaatuitkering Aanvullend

80% tot en met 100% niet duurzaam WGA-uitkering WGA-Hiaatuitkering Standaard
80% tot en met 100% duurzaam IVA-uitkering Geen

In de WAO (ziek voor 1-1-2004)

U krijgt een WAO-uitkering van UWV als u voor 1 januari 2004 ziek bent geworden en vanaf die tijd niet meer volledig aan het werk bent gegaan. Werknemers die in 2004 of daarna ziek zijn geworden komen in aanmerking voor een WIA-uitkering (dit is de vervanger van de WAO).

Als u een WAO-uitkering ontvangt dan kunt u zich niet verzekeren. Ontvangt u een WIA-uitkering dan kunt u zich verzekeren voor het gedeelte dat u wel arbeidsgeschikt bent.

Wat zegt de wet

Als u ziek of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt wordt, krijgt u te maken met verschillende wetten en regels. Hieronder staan de belangrijkste op een rij.

De wet Loondoorbetalingsplicht bij ziekte
In deze wet is geregeld dat uw werkgever uw loon doorbetaald in de eerste twee jaar dat u ziek bent. Op deze manier heeft u als werknemer de kans om te herstellen. Hoeveel uw werkgever betaalt staat in de CAO.

CAO Metalektro, loondoorbetaling bij ziekte
In de CAO Metalektro hebben werkgevers en werknemers afspraken gemaakt over loondoorbetaling als u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt. Uw werkgever betaalt uw salaris maximaal 24 maanden door. In het eerste jaar is dit 100% van uw loon. Daarna betaalt hij u nog 80% van uw loon.

Wet verbetering Poortwachter
Als u ziek bent, bent u samen met uw werkgever verplicht te werken aan uw herstel. In de wet verbetering Poortwachter staat welke stappen u samen met uw werkgever moet nemen. U bent samen verantwoordelijk voor de re-integratie. Op de site van UWV vindt u dit stappenplan.

De wet WIA
Als u na twee jaar van ziekte volgens UWV 35% of meer arbeidsongeschikt bent, dan krijgt u te maken met de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De wet WIA zorgt voor een (tijdelijke) aanvulling op uw loon, deze krijgt u van UWV. Er zijn twee soorten uitkeringen via de WIA geregeld. De WGA-uitkering en de IVA-uitkering. Meer informatie vindt u op de website van UWV.

De wet WAO
De WAO is vervangen door de WIA. Alleen mensen die voor 1 januari 2004 ziek zijn geworden, vallen nog onder de WAO. Op de website van UWV vindt u meer informatie over de WAO.

Vraag het WIA Metalektro

Nieuwe dienst: Een helpende hand bij arbeidsongeschiktheid

Herkent u dat? U krijgt in een periode van ziekte en arbeidsongeschiktheid zoveel vragen op u af en u weet niet waar u terecht kunt? Het is dan prettig om een vast contactpersoon met kennis van zaken te hebben. Een onafhankelijke contactpersoon waar u uw verhaal, onzekerheden en vragen aan kwijt kunt en u gedurende het gehele traject van arbeidsongeschiktheid begeleidt. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij helpen u graag op weg.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Informatie over wet- en regelgeving
  • Uitleg over uw uitkering (en) en verzekering(en)
  • Persoonlijk advies
  • Begeleiding in het contact met UWV
  • Financieel overzicht, hulp bij het uitzoeken
  • Ondersteuning bij ontwikkelingsmogelijkheden
  • Begeleiding naar vrijwilligerswerk of betaald werk
  • U heeft uw eigen contactpersoon


Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om u persoonlijk te kunnen ondersteunen horen wij graag uw verhaal.

U kunt contact met ons opnemen:

Wij helpen u graag verder!

WIA Metalektro is een initiatief van en voor werknemers en werkgevers in de Metalektro.