Uitkering van WIA Metalektro

Uitkering aanvragen

U kunt een uitkering aanvragen
Bent u langer dan twee jaar ziek? En heeft UWV bepaald dat u 15% of meer arbeidsongeschikt bent? Vraag dan een uitkering aan bij WIA Metalektro. De uitkering van  WIA Metalektro zorgt voor een aanvulling op uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Hoe hoog de uitkering is en hoe lang deze duurt hangt af van uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Maar ook van het type uitkering dat u van UWV ontvangt. Bereken uw inkomen met de WIA Calculator. Meer informatie over onze verzekeringen, de voorwaarden en rekenvoorbeelden vindt u hier.


Stuur ons een ingevuld aanvraagformulier met een kopie van de brief van UWV
Vraag een uitkering aan door ons een ingevuld aanvraagformulier te sturen. U kunt dit formulier per post of per e-mail metalektrowia@mn.nl naar ons sturen. Binnen twee weken na de ontvangst van uw aanvraagformulier, ontvangt u van ons een reactie. Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraagformulier? Wij helpen u graag.

Uitbetaling van uw uitkering

U werkt nog (gedeeltelijk) in de Metalektro
Wij betalen uw uitkering aan uw werkgever rond de 25e van de maand. Van uw werkgever krijgt u de uitkering samen met uw loon.


U werkt niet meer in de
Metalektro
Wij betalen uw uitkering direct aan u. U ontvangt uw uitkering van WIA Metalektro op uw bankrekening rond de 25e van de maand. Wij hebben dan al inhoudingen van uw uitkering afgehaald. Op het bankafschrift ziet u welke inhoudingen, zoals inkomstenbelasting, wij doen op uw uitkering. In het eerste kwartaal ontvangt u van ons een jaaropgave. Deze heeft u nodig bij het invullen van uw belastingaangifte.


Wij sturen u
jaarlijks een uitkeringsoverzicht
Elk jaar sturen wij u in het eerste kwartaal een Uitkeringsoverzicht (UKO). Hierop staat de hoogte van de uitkering die u dat jaar ontvangt als uw situatie niet verandert.

Hoogte van mijn uitkering

Wat bepaalt de hoogte van mijn uitkering?
De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere:

 • Uw arbeidsongeschiktheidspercentage;
 • De hoogte van uw verzekerde loon;
 • De hoogte van uw UWV-uitkering;
 • Hoeveel u nog verdient in vergelijking met wat UWV bepaalt dat u nog kunt verdienen.

Hieronder ziet u de formules waarmee de hoogte van uw uitkering wordt berekend. Of bereken uw inkomen zelf met de WIA Calculator. Meer informatie over onze verzekeringen en de voorwaarden vindt u hier.


WIA-Bodemuitkering

WIA-Bodemuitkering = arbeidsongeschiktheidspercentage X verzekerd loon

 • UWV stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
 • Uw verzekerd loon is uw SV-loon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand, dit is uw verzekerd salaris. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261 dagen. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.

Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Wim.


WGA-Hiaatuitkering Standaard

WGA-Hiaatuitkering Standaard = (70% X arbeidsongeschiktheidspercentage X Verzekerd loon) – WGA-vervolguitkering.

 • UWV stelt het arbeidsongeschiktheidspercentage vast.
 • Uw verzekerd loon is u uw SV-jaarloon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.
 • UWV bepaalt de hoogte van de WGA-vervolguitkering.

Bent u 80% tot 100% arbeidsongeschikt? Als u aan de voorwaarden voldoet wordt uw inkomen aangevuld tot minimaal 75% van uw laatst verdiende verzekerde salaris. Dit geldt alleen als u ziek bent geworden op of na 1 januari 2012. Meer leest u hier.

Bekijk ook het rekenvoorbeeld van Piet.


WGA-Hiaatuitkering Aanvullend

WGA-Hiaatuitkering Aanvullend = 70% * (oude loon – nieuwe loon) – (WGA-loonaanvullingsuitkering of WGA-vervolguitkering) – (WGA-Hiaatverzekering Standaard uitkering).

 • Uw oude loon, is uw SV-jaarloon inclusief alle vaste loononderdelen zoals vakantiegeld, eindejaarsuitkering en 13e maand, dit is uw verzekerd loon. Om een dagloon te berekenen deelt u het totale SV-jaarloon door 261. Het SV-jaarloon is in 2021 maximaal € 58.311.
 • Uw nieuwe loon is het loon dat u nu verdient.
 • UWV bepaalt of u een WGA-vervolguitkering of WGA-loonaanvullingsuitkering krijgt en hoe hoog de uitkering is.

Verdient u minimaal de helft van wat u volgens UWV nog kunt verdienen? U krijgt een extra uitkering. 75% van het laatst verdiende verzekerde salaris minus de wettelijke WGA-uitkering en minus 75% van het nieuwe loon. Dit geldt alleen als u ziek bent geworden op of na 1 januari 2012.

Bekijk de rekenvoorbeelden van Kees en Monique.